Adriana en Angela Tritapepe, voor museum Princessehof, Leeuwarden